Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Oceanus