Jednostka Bojowa Grom

Jednostka Bojowa Grom im. Cichociemnych, Wodny Zespół Bojowy