Obrońcom Morza Pińskiego

Obrońcom Morza Pińskiego, Flotylli Pińskiej, IV 1919 – 21 IX 1939, 1919 Pińsk 1939, Gdynia 1999